fbpx
Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelser styrker både medarbejdere og virksomheden

Mange medarbejdere oplever stress og utilfredshed i deres hverdag, hvilket kan have en negativ indvirkning på både deres trivsel og virksomhedens resultater. En trivselsundersøgelse kan være en værdifuld metode til at belyse og identificere underliggende problemstillinger, der påvirker medarbejdernes trivsel. Ved at adressere disse udfordringer kan virksomheder skabe en mere motiverende arbejdsplads, der resulterer i øget velvære og produktivitet.

Trivselsundersøgelse

Af: Eivind Møller · senest opdateret 10. juni 2023

Trivsel – Et nøgleord for en velfungerende arbejdsplads

Trivsel på arbejdspladsen er afgørende for den psykiske velvære og produktivitet. Det er vigtigt at trives, da det bidrager til en følelse af lykke, motivation, energi og handlekraft. Trivsel kommer ikke kun fra den enkelte medarbejder, men er et resultat af samspillet mellem medarbejderen selv, arbejdsgiveren og kollegaerne. Det er derfor et fælles ansvar at skabe et arbejdsmiljø, hvor trivsel er i fokus. Ved at foretage regelmæssige trivselsundersøgelser kan man identificere eventuelle udfordringer og trivselsfaktorer på arbejdspladsen og arbejde aktivt på at forbedre trivslen for alle involverede parter.

Drømmer I om at skabe gode rammer for jeres ansatte? Med et sundhedstjek hos Klinik kan I øge jeres medarbejderes motivation og trivsel på baggrund af kompetent ekspertise og sparring.

Hvad indebærer en trivselsundersøgelse?

En trivselsundersøgelse er et diagnostisk værktøj, der systematisk indsamler data om medarbejdernes velbefindende og arbejdsmiljø. Undersøgelsen indebærer typisk anonyme spørgeskemaer, der måler faktorer som arbejdsglæde, kollegialt sammenhold og personlig udvikling.

Formålet med en trivselsundersøgelse er at identificere styrker og svagheder på arbejdspladsens interne dynamik. Viden herom er afgørende for at kunne implementere målrettede foranstaltninger, der adresserer specifikke problemområder og understøtter en kontinuerlig udvikling af medarbejdertrivsel.

Resultaterne fra en trivselsundersøgelse giver derfor værdifuld indsigt i, hvordan man effektivt kan målrette strategier for at øge velvære og arbejdsglæde, hvilket både bidrager til et bedre arbejdsmiljø og forbedret produktivitet.

Man kan med fordel foretage en trivselsundersøgelse på arbejdspladsen i forbindelse med, at der laves en APV.

Book et foredrag om sundhed på arbejdspladsen til dine medarbejdere

Fem gode grunde til at foretage en trivselsundersøgelse

 1. En trivselsundersøgelse kan hjælpe med at optimere arbejdsprocesserne og opnå bedre resultater.
 2. Med en trivselsundersøgelse opnås der respekt og tilfredshed blandt medarbejderne, da de anerkendes og deres mening har en stemme.
 3. En trivselsundersøgelse kan gøre antallet af sygedage og opsigelser blandt medarbejderne lavere og dermed reducere omkostningerne forbundet med sygefravær og rekruttering.
 4. En trivselsundersøgelse viser, at man går op i medarbejdernes trivsel og meninger, hvilket kan bidrage til at fastholde medarbejderne i længere tid.
 5. En trivselsundersøgelse kan skabe et godt omdømme, både internt og eksternt, og altså være med til at tiltrække nye medarbejdere til virksomheden.

 

Læs også: Arbejdsmiljøloven: Reglerne der skal sikre et sundt arbejdsmiljø

Hvad indeholder en trivselsundersøgelse?

Der er ingen fastlagt skabelon for, hvad en trivselsundersøgelse skal indeholde. Det vigtigste er, at undersøgelsen giver mening og er relevant for trivslen på arbejdspladsen.

Her er en række eksempler på spørgsmål, der kan indgå i en trivselsundersøgelse:

 1. Føler du dig engageret og motiveret i dit arbejde?
 2. Hvordan vurderer du din generelle tilfredshed med dit job?
 3. Oplever du, at dit arbejde giver dig en følelse af mening og opnåelse?
 4. Hvordan vurderer du samarbejdet mellem dig og dit team?
 5. Hvordan vurderer du den støtte, du modtager fra ledelsen?
 6. Føler du, at du kan henvende dig til din nærmeste leder med eventuelle udfordringer?
 7. Hvad mener du fremmer medarbejdernes motivation og jobtilfredshed?
 8. Hvordan oplever du balancen mellem arbejdsbyrde og ressourcer?
 9. Har du mulighed for læring og udvikling i dit arbejde?
 10. Føler du, at der er en god balance mellem arbejde og fritid?

 

Husk, at disse blot er eksempler, og at det er vigtigt at tilpasse spørgsmålene til den specifikke arbejdsplads og kontekst, for at sikre relevante og meningsfulde svar, der kan arbejdes videre med.

Formen på trivselsundersøgelsen

Som regel består en trivselsundersøgelse af spørgeskemaer, som medarbejderne skal udfylde.

Spørgsmålene i en trivselsundersøgelse kan præsenteres i forskellige formater. Det kan for eksempel være som lukkede spørgsmål med svarmuligheder som “ja/nej” eller en skala fra 1-5 eller fra “meget enig” til “meget uenig”.

Alternativt kan spørgsmålene også være åbne, hvor medarbejderne har mulighed for at give uddybende svar i fritekst. Ved at variere spørgsmålstyperne kan man opnå både kvantitative og kvalitative data, der giver et mere nuanceret billede af medarbejdernes trivsel og holdninger.

En trivselsundersøgelse kan også udføres som et interview, hvor en interviewer taler direkte med medarbejderne for at indsamle data om deres trivsel. 

Interviews giver dybdegående indsigt, personlig tilgang, fleksibilitet og mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Det er vigtigt at sikre, at interviews gennemføres på en professionel og fortrolig måde.

Opfølgning på trivselsundersøgelse

Faktisk er det opfølgningen af en trivselsundersøgelse, der er det vigtigste for at forbedre trivslen på arbejdspladsen. Baseret på resultaterne kan man implementere relevante metoder og strategier til at forbedre medarbejdernes trivsel.

For at omsætte trivselsundersøgelsens indsigter til konkrete forbedringer, er det nødvendigt med en klar handleplan. Denne skal være målrettet og systematisk, og omfatte både kortsigtede og langsigtede tiltag. Det handler om at prioritere indsatsområder, sætte realistiske mål og følge op med regelmæssig evaluering for at sikre fortsatte forbedringer.

Handleplanen bør udarbejdes i tæt samarbejde med medarbejderne for at sikre ejerskab og engagement. Den kan involvere alt fra fysiske forbedringer af arbejdspladsen til psykosociale indsatser, som øget feedback eller forbedring af interne kommunikationsstrømme. Vigtigst af alt er det, at medarbejdernes velbefindende bliver sat i centrum, og at der skabes et miljø, hvor alle føler sig værdsatte og motiverede.

Læs mere om psykiske arbejdsmiljø her

Har I brug for hjælp til at højne trivslen og sundheden på jeres arbejdsplads?

Klinik skræddersyer sundhedsordninger, der passer til netop jeres behov. Har I lyst til at høre, hvordan en sundhedsordning kan gøre en forskel for jeres medarbejdere?

Kontakt ostlf. 50 59 89 71 eller mail eivind@klinik.dk og find ud af om en In-House Sundhedsordning er noget for jer. Vi ser frem til at høre fra jer!

Jeg vil gerne kontaktes for at høre mere
om en Massage- eller en Sundhedsordning

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
klinik-profilbillede-eivind-w400xh433
Indlægget er skrevet af

Eivind Møller

Osteopat & Partner

Med afsæt i over 20 års erfaring som osteopat, udvikler Eivind sundhedsprodukter skræddersyet til hver enkelt virksomhed. Han forstår, hvad der skal til for at sammensætte og tilrettelægge de rigtige indsatser indenfor sundhed, så hele virksomheden får gavn af det.

Relaterede indlæg: