fbpx
Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen – Sådan håndterer man det

Stress på arbejdspladsen er tungt og skadeligt, og skal håndteres med omhu. Men hvordan forebygger og håndterer man det?

Stress på arbejdspladsen

Af: Christina Mora · senest opdateret 7. november 2023

Hvorfor opstår der stress på arbejdspladsen?

Hvis det psykiske arbejdsmiljø ikke er sundt og godt, kan der opstå stress på arbejdspladsen.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan komme til udtryk på flere måder, men ofte er det en kombination af høje krav, tidspres, manglende støtte fra kolleger og ledelse, konflikter eller mobning de ansatte imellem, jobusikkerhed, svingende og uforudsigelige arbejdstider, mangel på værktøjer til at håndtere vanskelige situationer og en følelse af personlige problemer uden for arbejdet, som påvirker ens mentale tilstand og dermed evne til at håndtere arbejdsrelateret stress.

Læs også: Hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvordan styrker I det på arbejdspladsen?

Det er arbejdsmiljøgruppen og ledelsens ansvar at stå for håndtering og forebyggelse af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, der skaber stress for de ansatte. Arbejdstilsynet skal føre tilsyn og sikre at ledelsen lever op til det ansvar, og at arbejdspladsen er i balance.

De fleste ledere ønsker at skabe de bedste betingelse for at minimere stress for sine medarbejdere. Men det kan nogle gange være svært at opdage stress hos medarbejdere. Der findes derfor nogle ret lette implementerbare løsninger for, hvordan man opdager og kommer stress til livs. Længere ned i artiklen har vi givet 7 gode råd til, hvordan man opdager eller undgår stress på arbejdspladsen.

Hvordan kommer stress på arbejdspladsen til udtryk?

Hvordan spotter man, at medarbejdere har stress på arbejdspladsen?

Det første tegn er en høj mængde sygefravær. Når vi er stressede, er vi altid i beredskab, og føler os ofte magtesløse og sårbare. Derfor reagerer vi ved at flygte og undgå det, der ikke er rart. Derfor vil det være en måde for medarbejderen at håndtere stressen på arbejdspladsen på.

Stress på arbejdspladsen kan også komme til udtryk ved at de ansatte kommunikerer dårligt, og dermed ikke løser opgaver grundigt og dygtigt. Når man har stress, mister man ofte overblik, og derfor vil arbejdspladsen ikke opnå effektiv organisering, som er altafgørende for arbejdsprocesser.

7 gode råd til at opdage/forebygge stress på arbejdspladsen

På en arbejdsplads vil der ofte være en arbejdsmiljøgruppe og én eller flere tillidsvalgte, der kan holde øje med, at de ansatte trives. Men det er også en fordel for tilliden til ledelsen, at de har øje for medarbejdernes ve og vel. Så hvordan holder man øje med det? Det giver vi 7 gode råd til her.

 1. Lav en arbejdspladsvurdering
  En arbejdspladsvurdering kan tydeliggøre, hvad det aktuelle stressniveau er på arbejdspladsen, og hvordan både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø har det, og om krav og ressourcer balancerer med hinanden. Det er klogt at få folk udefra til at udføre vurderingen, så man sikrer neutralitet.
 2. Sørg for klare og tydelige prioriteringer i arbejdsopgaver
  Det er helt afgørende for et sundt psykisk arbejdsmiljø, at arbejdsopgaver er tydeligt formuleret og i overensstemmelse med den tid og de ressourcer der er sat af til det. Desuden er det vigtigt at klargøre, hvad der haster og hvad der kan vente. Disse prioriteringer skal være tydelige og fælles for alle.
 3. Husk det fælles formål
  Det er vigtigt at minde de ansatte om kerneopgaven i virksomheden, og huske hinanden på hvad der giver fælles værdi for arbejdspladsen og dens eventuelle kunder. Det er det, der skaber motivation og arbejdsdrive.
 4. Hav en klart udformet stresspolitik
  For offentlige arbejdspladser er det arbejdsmiljøgruppens pligt at udforme en stresspolitik. Afklar hvordan I vil holde politikken levende og omsætte den til en aktiv indsats, og aftal at revidere politikken løbende, så den hele tiden tilpasses arbejdspladsens opdaterede forhold.
  Se også: Arbejdsmiljøloven om psykisk arbejdsmiljø – lovgivning om trivsel på arbejdspladsen
 5. Se og reagér på signalerne
  Stress kan tages i opløbet, hvis man er opmærksom på det. Så se de signaler som er beskrevet længere oppe i artiklen, og reagér for guds skyld på dem. Der kommer ikke noget godt ud af at forholde sig afventende i den situation. Mange virksomheder drager også nytte af at give deres medarbejdere et sundhedstjek. Udover at opdage fysiske udfordringer, går sundhedstjek også frem efter KRAMS metoden, som afdækker bl.a. stress. Se evt. video’en om sundhedstjek her, hvor vi forklarer, hvad et sundhedstjek indebærer. Husk at sundhedstjek for nattearbejde er lovpligtigt.
 6. Vær særligt opmærksom i forandringsprocesser
  Under forandringsprocesser på en arbejdsplads er de ansatte såvel som medlemmer i ledelsen særligt sårbare, fordi alt er nyt og rutinerne udviskes. Derfor må man være opmærksom på sine ansatte og hvordan de kan reagere forskelligt på sådan en overgang.
 7. Skab en tryg og konstruktiv kultur
  Det skal være okay at bede om råd, at søge hjælp, og i det hele taget at være i tvivl på sin arbejdsplads. Sørg for at der er en kultur på arbejdspladsen, hvor man kan tage en pause, når man har brug for det, og hvor man roser og motiverer hinanden, frem for at nedbryde hinanden. 

Klinik kan hjælpe din arbejdsplads til et bedre psykisk arbejdsmiljø

Det er ikke nødvendigvis en simpel sag at opnå målet om et godt psykisk arbejdsmiljø. Konflikter opstår, og man skal have den rette viden og mestrer nogle metoder for at håndtere dem bedst. Mistrivsel kan og vil komme i vejen for de kerneopgaver arbejdspladsen står for. Men med de rette ressourcer er det med sikkerhed muligt at skabe en sund kultur på en arbejdsplads.

Hos Klinik har vi den viden der er brug for, for at hjælpe arbejdspladser med at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Vi kan lægge en god strategi for jer, rådgive ledelsen i konflikthåndtering og være de neutrale øjne som en arbejdsplads ofte har brug for, for at komme videre.

Hvis din arbejdsplads viser tegn på et usundt psykisk arbejdsmiljø, eller du blot vil sikre dig, at alt er som det skal være, kan Klinik hjælpe dig med at gennemgå din arbejdsplads forhold med en arbejdspladsvurdering.

Har du spørgsmål til sundheden i din virksomhed?

Mangler du sparring i forhold til hvad du kan gøre omkring sundheden for dine medarbejdere i et konkret tilfælde? Så kan du få fyldestgørende rådgivning omkring forbedringspunkter for din virksomhed med en sundhedsordning fra Klinik.

Kontakt os nu på telefon 61717493 eller skriv en e-mail på simon@klinik.dk

Vi glæder os til at hjælpe netop din virksomhed.

Se referencerne: Disse virksomheder har vi allerede hjulpet

Jeg vil gerne kontaktes for at høre mere
om en Massage- eller en Sundhedsordning

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Christina
Indlægget er skrevet af

Christina Mora

CX manager & Co-founder

Christina har som medstifter af Klinik arbejdet med kerneværdier, kommunikation, kundeoplevelse og produktudvikling fra begyndelsen.

Relaterede indlæg: